Ogólnopolska kampania dotycząca oznaczenia PRODUKT POLSKI

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło kolejną edycję ogólnopolskiej kampanii dotyczącej oznaczenia PRODUKT POLSKI. Prowadzone działania są odpowiedzią na oczekiwania konsumentów w zakresie łatwiejszej identyfikacji produktów żywnościowych wytworzonych w Polsce z krajowych surowców.

W ramach projektu #KupujŚwiadomie PRODUKT POLSKI skierowanego do konsumentów, edukujemy w kontekście pochodzenia surowca. Jednocześnie prowadzimy działania informacyjne skierowane do rolników i producentów na temat możliwości oraz warunków niezbędnych do znakowania artykułów rolno-spożywczych biało-czerwonym znakiem. Umieszczenie tego oznaczenia na produktach nie wymaga żadnej rejestracji, a dla nabywców jest to czytelny sygnał o kraju pochodzenia żywności.

Produkt polski – informacje https://www.gov.pl/web/rolnictwo/produkt-polski

Infografika

Inne aktualności:

Dobre praktyki na rzecz zwiększenia bioróżnorodności z elementami ekologii, agroleśnictwa i  rolnictwa regeneratywnego

Szkolenie – Metody ograniczające stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej

Skip to content