Nowy wzór oświadczenia o zapewnieniu wypasu przy realizacji Działania PROW 2014-2020 Dobrostan zwierząt wariant 2.3 Dobrostan krów mamek

W dniach od 16 do 31 października br. rolnicy realizujący w swoich gospodarstwach wariant 2.3 Dobrostan krów mamek mają obowiązek złożenia w BP ARiMR oświadczenie o zapewnieniu wypasu wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie rolnym krowom mamkom, cielętom, jałówkom i opasom o masie ciała do 300 kg w typie użytkowym mięsnym lub w typie użytkowym kombinowanym o mięsnym kierunku ich użytkowania co najmniej przez 140 dni, a w przypadku tymczasowego ich przemieszczenia w tym okresie, w celu wypasu do siedziby stada innego rolnika – również ze wskazaniem miejsca tego przemieszczenia.

Druk tego oświadczenia można znaleźć pod adresem:

www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2020/WPS/17_08_2020/O_1_622_oswiadczenie_o_wypasie_2020.pdf

Inne aktualności:

Szkolenie – Metody ograniczające stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej

Skip to content