KOWR: Projekt Paszportyzacja polskiej żywności – ankieta dla konsumenta

Inne aktualności:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, przy merytorycznym wsparciu Centrum GovTech Polska i pod nadzorem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje pilotażowy projekt Paszportyzacja polskiej żywności. Projekt ten docelowo przewiduje budowę cyfrowego systemu IT gwarantującego efektywne monitorowanie i identyfikowanie informacji o produktach rolno-spożywczych w łańcuchu dostaw, tj. „od pola do stołu”.

Sukcesywnie realizujemy poszczególne etapy PILOTAŻU. Jednym z nich jest zbadanie nawyków zakupowych konsumentów, postrzegania certyfikacji oraz oczekiwań co do zakresu informacji oraz ich prezentacji o produktach w przyszłym „paszporcie”. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety.

W ramach realizacji pilotażu projektu Paszportyzacja polskiej żywności prowadzone są prace zmierzające do budowy ogólnokrajowego systemu informatycznego, zasilanego wiarygodnymi informacjami o pochodzeniu, metodach, a także warunkach hodowli zwierząt i uprawy roślin.

Ma to umożliwić prześledzenie łańcucha produkcyjnego i zweryfikować autentyczność polskich produktów rolno-żywnościowych. Wygenerowany z systemu dokument, nazwany „paszportem”, będzie informował zainteresowanych o tym kto, w jaki sposób i w jakich okolicznościach wyprodukował żywność oferowaną w sklepach.

Dzięki temu konsumenci uzyskają dostęp do wiarygodnych, rzetelnych i niepodrabialnych informacji o produktach żywnościowych, co w znacznym stopniu ułatwi podejmowanie decyzji zakupowych.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozdystrybuowanie ankiety wśród możliwe jak największej grupy respondentów, w tym szczególnie zamieszkujących obszary wiejskie.

ANKIETA  jest dostępna pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMJcxPZQQeSTV1mqb-yyUtOEDliLe5iZ6pKn_2ub2WHXnRwg/viewform

Ankieta jest anonimowa, a czas jej wypełnienia to około 10 minut. Odpowiedzi posłużą wyłącznie do celów badawczych.

Dziękujemy za Państwa czas i zaangażowanie.

Skip to content