Konkurs „NAJLEPSZY DORADCA EKOLOGICZNY”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego  w Lubaniu zapraszają do udziału w konkursie „NAJLEPSZY DORADCA EKOLOGICZNY„. Jego głównym celem jest popularyzacja i promowanie najlepszych osiągnięć doradców w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Konkurs skierowany jest do doradców wpisanych na listę doradców rolniczych lub doradców rolnośrodowiskowych PROW 2014-2020, prowadzoną przez Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, świadczących usługi dla rolników w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Konkurs podzielony jest na 2 etapy: wojewódzki i krajowy. Spośród zgłoszonych doradców, Komisja konkursowa wyłoni jednego – do etapu krajowego, na podstawie oceny osiągnięć doradcy z roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia do konkursu, wg kryteriów określonych w § 7 Regulaminu.

Termin zgłoszeń do I etapu konkursu31 sierpnia 2020 r.

Sposób zgłoszenia:

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić kartę zgłoszenia i dostarczyć ją do PODR w Lubaniu:

  • w formie elektronicznej na adres sekretariat@podr.pl
  • pocztą polską lub osobiście na adres: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn

Osoba do kontaktu: Marta Sztandarska, tel.: 58/326-39-12, kom.: 501-836-682

e-mail: m.sztandarska@podr.pl

Załączniki:

Inne aktualności:

Szkolenie – Metody ograniczające stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej

Skip to content