Konkurs: „Najciekawsze innowacyjne rozwiązania dla poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa”

W dniach 8-9 grudnia 2020 r. Centrum Doradztwa Rolniczego organizuje „V Forum Wiedzy i Innowacji”. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wydarzenie realizowane będzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Głównym celem wydarzenia jest stworzenie płaszczyzny do dyskusji oraz wymiany doświadczeń, wiedzy i informacji o innowacyjnych rozwiązaniach w rolnictwie, a także promocja tych rozwiązań w praktyce. Forum będzie też okazją do nawiązania kontaktów oraz tworzenia potencjalnych partnerstw innowacyjnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli nauki, doradztwa rolniczego, brokerów innowacji, instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, rolników, w tym przedstawicieli grup operacyjnych EIP, przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

W ramach Forum zaplanowano przeprowadzenie konkursu promującego najciekawsze projekty i rozwiązania dotyczące rolnictwa pn. „Najciekawsze innowacyjne rozwiązania dla poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa”.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie projektów / produktów / rozwiązań do ww. konkursu. Prosimy o przesłanie zgłoszeń konkursowych na załączonym formularzu oraz przygotowanie i przedstawienie krótkiej (3 slajdy) prezentacji dotyczącej zgłoszonego projektu. Rejestracja Państwa wystąpień będzie miała miejsce w dniu 4 grudnia 2020 r. Nagranie zostanie udostępnione uczestnikom Forum w dniach 8-9 grudnia 2020 r. i na jego podstawie przeprowadzone zostanie głosowanie wśród uczestników wydarzenia.

Zgłoszenia projektów należy przesłać do dnia 30 listopada 2020 r. na adres: b.kolacz@cdr.gov.pl

Osoby odpowiedzialne merytorycznie: Mateusz Sękowski, tel. 48 365 69 39, e-mail: m.sekowski@cdr.gov.pl

Do pobrania:

Inne aktualności:

Dobre praktyki na rzecz zwiększenia bioróżnorodności z elementami ekologii, agroleśnictwa i  rolnictwa regeneratywnego

Szkolenie – Metody ograniczające stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej

Skip to content