Konkurs AgroLiga 2024 – etap wojewódzki

Konkurs AgroLiga 2024 organizowany jest na szczeblu wojewódzkim przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, zaś na szczeblu krajowym – przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Honorowy Patronat nad konkursem sprawują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes ARiMR, Dyrektor Generalny KOWR i Prezes KRUS. Patronat Medialny pełni Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych AGRO.

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, jako organizator konkursu na szczeblu wojewódzkim, przyjmuje zgłoszenia kandydatów, działających w obrębie województwa pomorskiego. Zgłoszeń uczestników dokonują Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego. Po ich weryfikacji, powołana przez dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, komisja konkursowa przystąpi do oceny poszczególnych kandydatów. Kolejnym etapem będzie podsumowanie i wybór laureatów.

Uczestnikiem konkursu może być każdy rolnik i przedsiębiorca z branży rolniczej, który spełni szereg warunków odpowiednich dla każdej z kategorii określonych w regulaminie konkursu.

Konkurs promuje rolników i przedsiębiorców i ma na celu wyłonienie pomorskich Mistrzów Wojewódzkich AgroLigi 2024, którzy będą reprezentowali nasz region w krajowej edycji konkursu. Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach – „Rolnik” oraz „Firma”.

W kategorii „Rolnik” oceniane są wyniki produkcyjne (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej itp.) powyżej średniej krajowej. W gospodarstwach może być prowadzona dodatkowa działalność gospodarcza (świadczenie usług mechanizacyjnych lub innych, przetwórstwo, agroturystyka, itp.), z  której uzyskiwane dochody nie przewyższają jednak dochodów z podstawowej działalności rolniczej.

Do kategorii „Firmy” zalicza się wyłącznie przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym (czyli na terenie województwa pomorskiego i ościennych) zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środkami produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn rolniczych, pasz itp. Do tej kategorii zalicza się także wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, prowadzone przez właścicieli bądź dzierżawców i zatrudniające siłę najemną.

Do rywalizacji nie mogą przystąpić Mistrzowie Krajowi wszystkich dotychczasowych edycji AgroLigi oraz Mistrzowie Wojewódzcy AgroLigi z lat 2019-2023.

Mistrzowie Wojewódzcy AgroLigi 2024 w obu kategoriach zostaną zgłoszeni do etapu krajowego Konkursu, którego finał odbędzie się w II kwartale 2025 roku.

Do pobrania:

Informacji o konkursie udziela:

Inne aktualności:

Ruszyła kampania przyjmowania wniosków o płatności bezpośrednie

Skip to content