Komunikat Komisji Weterynaryjnej Polskiego Związku Jeździeckiego z dnia 2 marca 2021

W związku z wystąpieniem dużego ogniska formy nerwowej zakażenia herpeswirusem koni typu 1 (EHV-1) podczas zawodów CES Valencia Spring Tour (Hiszpania) i udokumentowanymi przypadkami pojawienie się tej choroby w Niemczech, Belgii i we Francji Komisja Weterynaryjna Polskiego Związku Jeździeckiego informuje i zaleca właścicielom koni podjęcie następujących działań:

1. Postać nerwowa zakażenie herpeswirusem koni typu 1 jest chorobą o ciężkim przebiegu klinicznym, szybko rozprzestrzeniającą się w populacji koni i bardzo trudną do leczenia. Wirus ten przenosi się głównie drogą kropelkową na odległość kilkudziesięciu metrów oraz podczas bezpośredniego kontaktu pomiędzy końmi. Nie zmienia to faktu, że dodatkową drogą jego przenoszenia mogą być ludzie obsługujący konie, sprzęt jeździecki i środki transportu zwierząt. Dostępne na rynku szczepionki przeciwko herpeswirusom koni nie zabezpieczają zwierząt przed wystąpieniem postaci nerwowej tej choroby.

2. W celu ograniczenie ryzyka zakażenie koni i rozprzestrzeniania się tej choroby zaleca się:

– Stałe monitorowanie stanu zdrowia koni (codzienne mierzenie im temperatury wewnętrznej ciała) i zwracanie uwagi na ewentualne wystąpienie charakterystycznych objawów klinicznych (gorączka, wypływ surowiczy z nosa i worków spojówkowych, objawy niezborności ruchowej). W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy niezwłocznie powiadomić lekarza weterynarii.

– Przestrzeganie właściwych zasad higieny podczas obsługi koni i ich transportu. Nie można stosować tych samych szczotek, zgrzebeł i derek u kilku koni. W przypadku konieczności zastosowania tego samego sprzętu do higieny u kliku koni sprzęt taki musi być dezynfekowany po każdym użyciu.

– Dla bezpieczeństwa epizootycznego należy bezwzględnie zrezygnować z udziału w zawodach koni, które wykazują objawy mogące wskazywać na wystąpienie tej choroby oraz koni które miały z takimi kontakt.

– W przypadku stwierdzenia zakażenia EHV-1 u konia musi on być natychmiastowo poddany izolacji bez możliwości opuszczania boksu. Wszystkie pozostałe konie przebywające w danej stajni nie mogą jej opuszczać do czasu zakończenia kwarantanny ustalonej przez lekarza weterynarii. Osoby obsługujące chore konie nie mogą w żadnym przypadku zajmować się pozostałymi końmi przebywającymi w tej stajni lub w innych obiektach.

– Podczas zawodów jeździeckich należy do minimum ograniczyć kontakty pomiędzy uczestniczącymi w nich końmi i pomiędzy obsługującymi je osobami.

Przewodniczący KW PZJ
Zdzisław Peczyński

Inne aktualności:

Ruszyła kampania przyjmowania wniosków o płatności bezpośrednie

Konferencja – Zasady przyznawania płatności ekologicznych w roku 2024

Skip to content