Integrowana produkcja roślin – nabór na szkolenie

Inne aktualności:

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w LUBANIU

prowadzi nabór na szkolenie z zakresu

„INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN”

  • Szkolenie podstawowe – 2 dniowe – 16 godz.
  • Szkolenie uzupełniające – 1 dniowe – 7 godz.

Szkolenie w zakresie Integrowanej Produkcji Roślin kończy się egzaminem, na podstawie którego zostaje wydane zaświadczenie. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia i upoważnia do:

  • prowadzenia integrowanej produkcji,
  • ubiegania się o certyfikat Integrowanej Produkcji,
  • stosowania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych przy użyciu opryskiwaczy.

Zapisy na szkolenie oraz szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod nr telefonu: 607 602 731

Bezpłatne szkolenia: “Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt”

Nabór na szkolenie: Szkolenie dla kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt

Skip to content