Ekoschematy obszarowe – stawki płatności za 2023 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, opublikowało wysokość stawek wsparcia w ramach ekoschematów powierzchniowych za rok 2023. Przelewy środków finansowych z ekoschematów na konta rolników będą realizowane od marca 2024 r. Zgodnie z zapowiedziami ARIMR większość płatności zostanie zrealizowana do końca marca.  Przypominamy że wypłaty środków przez ARIMR w ramach wsparcia bezpośredniego i ekoschematów będą realizowane do 30 czerwca 2024.

Stawki płatności za realizację poszczególnych praktyk w ramach tego ekoschematu zależą od liczby punków na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do wsparcia i wynoszą, w zależności od praktyki:

„Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”

 • Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt:

5 punktów; 524,45 zł/ha

 • Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe:

5 punktów; 524,45 zł/ha

 • Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy:

1 punkt; 104,89 zł/ha

 • Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant z wapnowaniem:

3 punkty; 314,67 zł/ha

 • Zróżnicowana struktura upraw:

3 punkty; 314,67 zł/ha

 • Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji:

2 punkty; 209,78 zł/ha

 • Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo:

3 punkty; 314,67 zł/ha

 • Uproszczone systemy uprawy:

4 punkty; 419,56 zł/ha

 • Wymieszanie słomy z glebą:

2 punkty; 209,78 zł/ha

Stawki płatności za realizację pozostałych, ekoschematów wynoszą:

 • „Obszary z roślinami miododajnymi”                                         1 256,77 zł/ha
 • „Integrowana Produkcja Roślin”                                                 1 363,77 zł/ha
 • „Biologiczna ochrona upraw”                                                      419,64 zł/ha
 • „Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych”        292,27 zł/ha

Do wyliczeń przyjęto kurs wymiany opublikowany 29 września 2023 r. przez Europejski Bank Centralny. Kurs wymiany, wynosi 4,6283 zł za 1 euro.

Ekoschematy obszarowe – stawki płatności za 2023 r. – PDF

Inne aktualności:

Dobre praktyki na rzecz zwiększenia bioróżnorodności z elementami ekologii, agroleśnictwa i  rolnictwa regeneratywnego

Szkolenie – Metody ograniczające stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej

Skip to content