Działanie PROW 2014 – 2020 Dobrostan zwierząt – rejestr wypasu i oświadczenie do 31.X.2022 r.

Przypominamy rolnikom realizującym działanie PROW 2014-2020 Dobrostan zwierząt wariant 2.1 Dobrostan bydła mlecznego – wypas, wariant 2.3 Dobrostan krów mamek oraz wariant 3.1 Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach, że do 31 października br. należy złożyć do BP ARiMR poprzez aplikację eWniosekPlus niezbędne dokumenty. Dla wariantu 2.1 jest to rejestr wypasu, dla wariantu 2.3 to oświadczenie o zapewnieniu wypasu wymaganych zwierząt oraz dla wariantu 3.1 oświadczenie o zapewnieniu wypasu lub dostępu do wybiegu dla owiec.

Przypominamy, że przy wariancie 2.1 powinny być wypasane sztuki (krowy i jałówki) typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego o mlecznym kierunku ich użytkowania, których wiek przekracza 24 miesiące, w okresie od 1 kwietnia lub dnia złożenia wniosku do 15 października, przez minimum 120 dni.

Płatność dobrostanowa nie przysługuje do krów w typie mlecznym określonym po terminie, typie użytkowym kombinowanym bez określonego kierunku, lub o kierunku mlecznym określonym po terminie, natomiast są one objęte wymogami w ramach wariantu 2.1 i muszą być ujęte w rejestrze.

Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej ARiMR.

Inne aktualności:

Szkolenie – Metody ograniczające stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej

Skip to content