Dopłaty dla pszczelarzy

Inne aktualności:

Przypominamy, że w kwietniu ruszają nabory wniosków wspierających produkcje pszczelarską.

Już od 1 kwietnia będzie można składać wnioski o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich, w ramach pomocy de minimis. Warunki udzielania pomocy nie zmieniły się, w porównaniu do lat ubiegłych. Uległa zmianie stawka dofinansowania, która wynosić będzie 50 zł do rodziny pszczelej.

Dla przypomnienia beneficjentem pomocy może być pszczelarz, któremu został nadany numer identyfikacyjny (EP) ARiMR, i który z wnioskiem dostarczy zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o aktualnej liczbie pni pszczelich. W dniu rozpoczęcia naboru na stronie internetowej Agencji, ma ukazać się nowy wzór wniosku wraz z instrukcją jego wypełniania. Wnioski będzie można składać w Agencji, przesyłką poleconą lub w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy ePUAP.  Nabór będzie trwał do 31 maja 2023 r.

Również w kwietniu, będzie można składać wnioski w ramach 3 interwencji pszczelarskich:

I.6.2. Inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych

I.6.3. Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi

I.6.5. Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół.

Wnioski o przyznanie pomocy na  interwencję I.6.3. i I.6.5. mogą składać wyłącznie organizacje pszczelarskie w imieniu pszczelarzy, podobnie jak było to w latach ubiegłych.

Zmieniała się natomiast formuła interwencji I.6.2. Inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych. Wnioski w tym zakresie, mogą składać nie tylko organizacje pszczelarskie ale również sami pszczelarze, producenci produktów pszczelich. Kwalifikowalne będą koszty ponoszone od dnia 1 stycznia 2023 r.  Wykaz refundowanego sprzętu na stronie www.gov.pl/web/arimr/rok-pszczelarski-2023.

UWAGA! Na krótki termin składania wniosków. Nabór będzie realizowany od 3 do 18 kwietnia 2023 r.

Można je składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (ePUE).

Jarosław Cichocki

“Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – wymiana doświadczeń po pierwszym roku wdrażania”

Skip to content