Dopłaty dla pszczelarzy

Przypominamy, że w kwietniu ruszają nabory wniosków wspierających produkcje pszczelarską.

Już od 1 kwietnia będzie można składać wnioski o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich, w ramach pomocy de minimis. Warunki udzielania pomocy nie zmieniły się, w porównaniu do lat ubiegłych. Uległa zmianie stawka dofinansowania, która wynosić będzie 50 zł do rodziny pszczelej.

Dla przypomnienia beneficjentem pomocy może być pszczelarz, któremu został nadany numer identyfikacyjny (EP) ARiMR, i który z wnioskiem dostarczy zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o aktualnej liczbie pni pszczelich. W dniu rozpoczęcia naboru na stronie internetowej Agencji, ma ukazać się nowy wzór wniosku wraz z instrukcją jego wypełniania. Wnioski będzie można składać w Agencji, przesyłką poleconą lub w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy ePUAP.  Nabór będzie trwał do 31 maja 2023 r.

Również w kwietniu, będzie można składać wnioski w ramach 3 interwencji pszczelarskich:

I.6.2. Inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych

I.6.3. Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi

I.6.5. Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół.

Wnioski o przyznanie pomocy na  interwencję I.6.3. i I.6.5. mogą składać wyłącznie organizacje pszczelarskie w imieniu pszczelarzy, podobnie jak było to w latach ubiegłych.

Zmieniała się natomiast formuła interwencji I.6.2. Inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych. Wnioski w tym zakresie, mogą składać nie tylko organizacje pszczelarskie ale również sami pszczelarze, producenci produktów pszczelich. Kwalifikowalne będą koszty ponoszone od dnia 1 stycznia 2023 r.  Wykaz refundowanego sprzętu na stronie www.gov.pl/web/arimr/rok-pszczelarski-2023.

UWAGA! Na krótki termin składania wniosków. Nabór będzie realizowany od 3 do 18 kwietnia 2023 r.

Można je składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (ePUE).

Jarosław Cichocki

Inne aktualności:

Ruszyła kampania przyjmowania wniosków o płatności bezpośrednie

Skip to content