Dobrostan zwierząt: Wydłużenie terminu na określenie przeznaczenia bydła do opasu w IRZ

W dniu 17 stycznia br. została podpisana nowelizacja rozporządzenia Dobrostanowego (1), w której został wydłużony do dnia 5 lutego 2024 r. termin na określenie w systemie IRZplus (prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ARiMR) przeznaczenia bydła do opasu. Jest to ważna informacja dla rolników wnioskujących o płatności do ekoschematu Dobrostan zwierząt w ramach wariantu Dobrostan opasów.

Rolnicy, którzy w 2023 roku złożyli wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach wariantu Dobrostan opasów, a którzy nie wskazali w systemie IRZplus przeznaczenia bydła do opasu, mogą dokonać zmiany lub korekty w systemie IRZplus w zakresie określenia przeznaczenia tego bydła do opasu poprzez wybór jednego z kierunków użytkowania: mięsno – opasowy, mleczno – opasowy lub opasowy. Dzięki temu rolnicy będą mogli dostać płatność do bydła, dla którego realizowali praktyki podwyższające poziom dobrostanu zwierząt w ramach wariantu Dobrostan opasów zgodnie z przepisami rozporządzenia dobrostanowego, a dla którego nie określili dotychczas w IRZplus przeznaczenia tego bydła do opasu.

Zgodnie z podpisaną nowelizacją rozporządzenia do płatności zostanie także zakwalifikowane bydło poddane ubojowi do dnia 5 lutego 2024 r., w odniesieniu do którego do tego dnia rolnik nie określił w systemie IRZplus kierunku użytkowania lub ten kierunek określił bez uwzględnienia przeznaczenia tego bydła do opasu.

W przypadku zaś bydła sprzedanego do dnia 5 lutego 2024 r., w odniesieniu do którego do tego dnia rolnik nie określił w systemie IRZplus kierunku użytkowania lub ten kierunek określił bez uwzględnienia przeznaczenia tego bydła do opasu rolnik wnioskujący o płatność w ramach wariantu Dobrostan opasów powinien złożyć do ARIMR oświadczenie o opasaniu tego bydła w gospodarstwie do czasu jego sprzedaży.

Podstawa prawna:

(1) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2023 r. sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. poz. 797, z późn. zm.)

Link do informacji:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dobrostan-zwierzat-wydluzenie-terminu-na-okreslenie-przeznaczenia-bydla-do-opasu-w-irz

Inne aktualności:

Ruszyła kampania przyjmowania wniosków o płatności bezpośrednie

Skip to content