Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014-2020 – poradnik jak unikać najczęściej popełnianych błędów

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała we współpracy z MRiRW broszurę informacyjną dla beneficjentów PROW 2014-2020, stanowiącą poradnik jak unikać błędów najczęściej popełnianych w trakcie składania wniosków i realizacji operacji (w oparciu o analizę błędów występujących w perspektywie finansowej 2007-2013).

Inne aktualności:

Ruszyła kampania przyjmowania wniosków o płatności bezpośrednie

Skip to content