Bez rolnika nie ma chomika! Wypełnij ankietę i pomóż w badaniach nad agroekosystemami.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym określenia zasięgu występowania chomika europejskiego. Badanie ma na celu zebranie opinii rolników na temat rodzaju i poziomu szkód jakie gatunek ten wyrządza w uprawach. Tylko rolnicy i działkowicze mogą być źródłem informacji na ten temat, dlatego ich opinia jest bardzo ważna. Badania mają charakter pilotażowy i stanowią wstęp do:

· próby wypracowania sposobów minimalizowania szkód powodowanych przez chomiki,

· opracowania systemu promowania rolników realizujących gospodarkę sprzyjającą bioróżnorodności lub/i wypracowania systemu rekompensat za szkody.

Wyniki będą pomocne w poszukiwaniu sposobów ograniczania strat wyrządzanych przez chomika oraz w opracowaniu systemu rekompensat lub/i promowania rolników.

Informacja o projekcie znajduje się pod linkiem: https://urk.edu.pl/wiadomosci/9892

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSpifko16EdP-MzJmNNh-AKxXw-xFPFNecXZNvxuqsQ0Kqiw/viewform

Inne aktualności:

Szkolenie – Metody ograniczające stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej

Skip to content