Będą zmiany w działaniu „Dobrostan zwierząt”

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt rozporządzenia wprowadzający w tym roku kilka zmian w działaniu „Dobrostan zwierząt”.

Projekt zakłada zmiany dotyczące głównie loch i krów mlecznych oraz wprowadza nowy pakiet – Pakiet 3. Dobrostan owiec obejmujący wariant 3.1. Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach. Płatność będzie dotyczyła samic z gatunku owca domowa (Ovis aries) w wieku co najmniej 12 miesięcy, po spełnieniu oczywiście określonych wymogów, które dotyczą właśnie zwiększonej powierzchni w budynkach oraz zapewnienia wypasu lub dostępu do wybiegów w sezonie wegetacyjnym przez co najmniej 120 dni. Planowana płatność to 133 zł do samicy w wieku co najmniej 12 miesięcy.

Kolejna zmiana dotyczy dobrostanu loch. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników, w projektowanym rozporządzeniu proponuje się wprowadzenie odstępstwa od całkowitego zakazu utrzymywania loch w systemie jarzmowym. Tym samym dopuszczono możliwość czasowego utrzymywania loch w systemie jarzmowym, jednak przez okres nie dłuższy niż 8 dni w okresie okołoporodowym. Aby skorzystać z tej możliwości, rolnik będzie zobowiązany do prowadzenia na formularzu udostępnionym przez ARiMR rejestru sposobu utrzymywania loch w okresie okołoporodowym. W rejestrze tym, w odniesieniu do każdej lochy, będzie zobligowany wskazać datę wyproszenia tej lochy i liczbę prosiąt od niej odsadzonych wraz z podaniem terminów utrzymywania tej lochy w systemie jarzmowym.

Następna zmiana dotyczy płatności dobrostanowej do krów mlecznych. Wysokość tej płatności ma mieć charakter degresywny, co oznacza, że będzie maleć wraz ze wzrostem liczby krów. I tak 100% płatności będzie obowiązywać dla pierwszych 100 sztuk krów mlecznych, 75% stawki dla powyżej 100 sztuk do 150 sztuk i 50% stawki dla wszystkich krów powyżej 150 szt.

Do projektu nowelizacji rozporządzenia wprowadzono również między innymi zmianę polegającą na możliwości złożenia przez rolnika oświadczenia o dacie rozpoczęcia wypasu krów mamek, w przypadku gdy wniosek o płatność dobrostanową został złożony po dniu 1 kwietnia.

Więcej informacji przekażemy w późniejszym czasie, gdy projekt zostanie opublikowany.

Zbigniew Marciniak

Inne aktualności:

Ruszyła kampania przyjmowania wniosków o płatności bezpośrednie

Skip to content