ASF – środki kontroli, bioasekuracja, zasady przemieszczania świń

Materiały informacyjne dla hodowców świń i rolników.

W dniu 17 marca br. opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiające środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605. Przedmiotowe rozporządzenie wejdzie w życie 21 kwietnia br. W związku z publikacją nowego rozporządzenia i zmian w obowiązujących dotychczas przepisach prawnych, w Głównym Inspektoracie Weterynarii przygotowane zostały materiały informacyjne dedykowane hodowcom świń i rolnikom.

Opracowany materiał – kliknij

Inne aktualności:

Ruszyła kampania przyjmowania wniosków o płatności bezpośrednie

Konferencja – Zasady przyznawania płatności ekologicznych w roku 2024

Skip to content