Aleksander Mach powraca do Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Aleksander Mach powrócił na stanowisko dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. W 2016 roku został odwołany z tego stanowiska przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi z PiS, Krzysztofa Jurgiela pomimo jednogłośnego sprzeciwu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Przed dyrektorem trudne zadanie pomocy rolnikom i dalszego rozwijania jednostki.

PODR w Lubaniu będzie wspierać rolników – mówi dyrektor. – Będziemy działać na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i będziemy zachęcali do stosowania innowacji. PODR w Lubaniu dotrze do wszystkich rolników i przekona ich, by korzystali ze środków unijnych. To nie tylko szansa dla rolnictwa, ale i dla wszystkich mieszkańców obszarów wiejskich, a także całego społeczeństwa. Przede mną ciężka i wymagająca praca, ale jestem gotów całkowicie się jej poświęcić.

Aleksander Mach od lat związany jest z branżą rolniczą i przemysłem rolno-spożywczym. Ukończył Uniwersytet Warmińsko-Mazurski na Wydziale Nauk o Żywności. Posiada tytuł MBA oraz ukończył liczne kursy dotyczące zarządzania. Jest uznanym na rynku managerem z wieloletnim doświadczeniem. Pełnił funkcję dyrektora m.in. w firmie Wipasz S.A.i Biofeed Sp. z o.o. oraz zasiadał w radach nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Po raz pierwszy objął stanowisko dyrektora ośrodka doradztwa rolniczego w 2012 roku w wyniku konkursu.

Aleksander Mach - dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Inne aktualności:

Dobre praktyki na rzecz zwiększenia bioróżnorodności z elementami ekologii, agroleśnictwa i  rolnictwa regeneratywnego

Szkolenie – Metody ograniczające stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej

Skip to content