Agroturystyka w czasie COVID-19 – dobre praktyki

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że na kanale filmowym Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich CDR pod linkiem  https://youtu.be/Of6cpbfSzh0 został udostępniony film instruktażowy pn. „Agroturystyka w czasie COVID-19 – dobre praktyki”

Film powstał w ramach operacji pn. „Odpoczywaj na wsi bezpiecznie” realizowanej we współpracy
 z Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” ze środków PROW 2014-2020
 w zakresie Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021.

Celem operacji jest  przekazanie wiedzy na temat bezpiecznego prowadzenia działalności  turystycznej w obiektach agroturystycznych i turystyki wiejskiej w dobie zagrożeń epidemicznych, wypracowanie wzorcowych modeli przyjmowania i obsługi gości w obliczu ryzyka epidemii oraz upowszechnienie  dobrych praktyk. Bezpieczeństwo w czasach pandemii to w agroturystyce wymóg nadrzędny i konieczny.

COVID-19 wytycza nową ścieżkę rozwoju agroturystyki – zmienia kierunki wyjazdów turystycznych oraz  preferencje gości, ich oczekiwania i sposoby wypoczynku.Pandemia sprawia, że właściciele gospodarstw agroturystycznych muszą odnaleźć się w nieznanych dotąd realiach i zmierzyć z rygorystycznymi wytycznymi bezpieczeństwa sanitarnego. Zważywszy na fakt, że każde gospodarstwo ma swoją specyfikę, działa w innym środowisku przyrodniczym i kulturowym podejmowanie właściwych decyzji organizacyjnych i finansowych jest poważnym wyzwaniem. 

Zapraszamy do obejrzenia filmu!

Inne aktualności:

Ruszyła kampania przyjmowania wniosków o płatności bezpośrednie

Skip to content