Oferta pracy

Stanowisko

Miejsce pracy

Oferta ważna do

OFERTA PRACY Nr 21/2023

stażysta specjalista/ specjalista ds. produkcji zwierzęcej

Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa, Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn

04 grudnia 2023 roku

OFERTA PRACY Nr 20/2023

stażysta specjalista/specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich

Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Biuro Działu: ul. Z. Wróblewskiego 3, budynek B, 83-000 Pruszcz Gdański (budynek Pomorskiej Izby Rolniczej, wjazd od ul. Raciborskiego)

17 października 2023 roku

OFERTA PRACY Nr 19/2023

specjalista ds. odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie rolnym

Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska, Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn

30 września 2023 roku

OFERTA PRACY Nr 17/2023

stażysta specjalista/ specjalista ds. mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3 83-422 Nowy Barkoczyn

08 września 2023 roku

OFERTA PRACY Nr 16/2023

stażysta specjalista/ specjalista ds. produkcji roślinnej

Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3 83-422 Nowy Barkoczyn

08 września 2023 roku

OFERTA PRACY Nr 15/2023

stażysta specjalista/ specjalista ds. produkcji zwierzęcej

Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3 83-422 Nowy Barkoczyn

08 września 2023 roku

OFERTA PRACY Nr 14/2023

stażysta specjalista/ specjalista ds. ochrony środowiska z elementami ekologii

Oddział w Starym Polu, ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole

08 września 2023 roku

OFERTA PRACY Nr 13/2023

stażysta specjalista/ specjalista ds. ekologii

Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3 83-422 Nowy Barkoczyn

: 08 września 2023 roku

OFERTA PRACY Nr 12/2023

specjalista - ds. upowszechnienia innowacji – specjalista Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie (SIR)

Zespół ds. Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn,

08 września 2023 roku

OFERTA PRACY Nr 9/2023

stażysta doradca/doradca rolniczy

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Starogardzie Gdańskim, Nowa Wieś Rzeczna, ul. Rzeczna 18, 83-200 Starogard Gdański

08 września 2023 roku

OFERTA PRACY Nr 7/2023

stażysta doradca/doradca rolniczy

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Gdańsku ul. Z. Wróblewskiego 3, budynek B, 83-000 Pruszcz Gdański (budynek Pomorskiej Izby Rolniczej)

08 września 2023 roku

Oferta Pracy Nr 4/2023

stażysta specjalista/ specjalista ds. ekologii

Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska, Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn

20 czerwca 2023 roku

Oferta Pracy Nr 3/2023

stażysta doradca/doradca rolniczy ZAPOTRZEBOWNIE NA 2 ETATY !!!

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Gdańsku ul. Z. Wróblewskiego 3, budynek B, 83-000 Pruszcz Gdański (budynek Pomorskiej Izby Rolniczej)

28 kwietnia 2023 roku