Dyrekcja

Dyrektor

Andrzej Dolny

 Andrzej Dolny

Urodził się w 1966 roku w Chojnicach. Maturę zdał w Technikum Rolniczym w Chojnicach. Następnie podjął studia na Wydziale Zootechnicznym Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, które ukończył w 1992 roku. W trakcie studiów przez dwa lata był szefem wydziałowego klubu „Hades” oraz wiceprzewodniczącym samorządu studentów Wydziału Zootechnicznego.
Jest żonaty, ma dwoje dzieci: córkę Aleksandrę i syna Andrzeja. 

Przebieg pracy zawodowej:
1993 – 1999 – Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
1999 – do chwili obecnej – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego:
– od 2006 r. – Z-ca Dyrektora
– od 2010 r. – Kierownik Działu Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
– od 2013 r. – Kierownik Biura Powiatowego PODR w Chojnicach
– od 18.10.2016 r. – Dyrektor

Zainteresowania:

 • Ogród
 • Sadownictwo
 • Krawaty
 • Boks

Zastępca Dyrektora

Ewa Szymańska

Ewa Szymańska

W 1994 r. uzyskała  tytuł mgr inż. rolnictwa na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W 2000 r. ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Rozwoju Obszarów Wiejskich na Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Przebieg pracy zawodowej:

Od 1998 r. – do chwili obecnej: ODR, RCD, PODR Oddział Stare Pole, PODR Lubań:
1998-1999 – specjalista ds. ogrodnictwa
1999-2005 – starszy specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich
2006-2010 – główny specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich, kierownik Zespołu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2010-2016 – główny specjalista, kierownik Zespołu Specjalistów Branżowych
Od 10.11.2016 r. – Z-ca Dyrektora

 

Zainteresowania:

 • polska piosenka lat 80-tych,
 • problemy ludzi starszych.

Dyrektor Oddział Stare Pole

Antoni Hajdaczuk

Antoni Hajdaczuk

W 1975 roku obronił tytuł mgr inż.mechanizacji rolnictwa na AR w Poznaniu a nastepnie w roku 1976 ukończył Zawodowe Studium Pedagogiczne na tej samej uczelni.

Przebieg pracy zawodowej:

 • Od 1976 roku do chwili obecnej: WOPR, ODR, RCD, PODR Oddział Stare Pole
 • 01.04.1976 –30.03.1991 – kierownik Działu Szkolenia
 • 1991-94 – główny metodyk
 • 1994 – 2004 z-ca dyrektora
 • 2005 – 2007 z –ca kierownika Oddziału PODR Stare Pole
 • 2007 – 2008 kierownik Oddziału PODR Stare Pole
 • od 01.11.2008 – dyrektor Oddziału PODR Stare Pole 

 

Wybrane publikacje:

 • Poradnik z zakresu rozwoju obszarów wiejskich dla doradców w Mołdowie – 2010
 • Poradnik dla doradców rolnych w Gruzji – 2008
 • Program Rewitalizacji Gospodarczej Obszaru Delty Wisły i Zalewu Wiślanego – 2006

 

Zainteresowania:

 • Metodyka doradztwa;
 • Psychologia pracy
 • Dziedzictwo przyrodnicze

Zastępca Dyrektora

Bożena Korzańska

W 1983 r. uzyskała tytuł mgr inż. ogrodnictwa na Akademii Rolniczej w Poznaniu

Przebieg pracy zawodowej:

  • Od 1983 r. – do chwili obecnej: WOPR, ODR, RCD, PODR Oddział Stare Pole:

1983-1997 – specjalista ds. ogrodnictwa
1997-2005 – główny specjalista ds. informacji i wydawnictw, kierownik Działu Informacji i Wydawnictw, redaktor naczelna miesięcznika WIO – Wiadomości, Informacje, Opinie
2006-2010 – główny specjalista ds. informacji i wydawnictw, kierownik Zespołu Informacji i Wydawnictw
2010-2017 – główny specjalista ds. wydawnictw
od 8.02.2017 r. – zastępca dyrektora Oddziału PODR w Starym Polu
od 2006 roku do chwili obecnej redaktor naczelna miesięcznika „Pomorskie Wieści Rolnicze”

 

Zainteresowania:

 • edytorstwo
 • ogrodnictwo

Dyrektor Oddział Słupsk

Wiesław Ziegert

 

Wykształcenie:

W 2003 roku ukończenie Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku na kierunku Technologia Żywności, otrzymanie tytułu technika.
W 2013 roku ukończenie Akademii Morskiej w Gdyni na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa o specjalności Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością, zakończone uzyskaniem tytułu magistra inżyniera.
Obecnie kończę studia podyplomowe z Rolnictwa na Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży.

 

Doświadczenie zawodowe:

 • 2004-2011- Zakład przetwórstwa ryb Laurin Seafood Sp. z o.o. w Lęborku. Pracownik produkcji/ Asystent kierownika zmiany
 • 2011-2013- Grupa Producentów Owoców i Warzyw Agro-North Sp.z o.o. w Choczewku. Zastępca szefa produkcji/ Szef produkcji
 • 2013-2016- Zakład Przetwórstwa Biomasy na cele energetyczne Bioen Sp. z o.o. w Szczypkowicach. Kierownik zakładu
 • 2016-2017- Grupa Producentów Rolnych Kłos Sp. z o.o. w Łebuni. Kierownik produkcji
 • Od 20.03.2017 r. Dyrektor Oddziału PODR Słupsk

Zainteresowania:

 • nowinki technologiczne w przemyśle rolno – spożywczym
 • sport (piłka siatkowa, nożna)
 • film (stare polskie komedie)
 • muzyka (disco, dance 80’s i 90’s )

Zastępca Dyrektora

 

Małgorzata Stanisławczuk

Od 1 sierpnia 1982 roku praca w Wojewódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Strzelinie do teraz w PODR w Lubaniu.

Stanowiska:

od stażystki na wszystkich stanowiskach pracy, poprzez główny specjalista ds. ekonomiki oraz kierownik działu Ekonomiki, kierownik zespołu specjalistów branżowych.

Zainteresowania:

 • brydż
 • ogródek
 • piękno naturalnej przyrody