Konkurs kulinarny o Bursztynowy Laur Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie Smaki”

W Konkursie mogą uczestniczyć:

a) kategoria produkt: przedsiębiorcy, prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą w województwie pomorskim w zakresie produkcji żywności z przeznaczeniem jej na rynek, w tym gospodarstwa rolne wytwarzające w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego oraz producenci indywidualni prowadzący działalność w województwie pomorskim w zakresie produkcji żywności przeznaczonej wyłącznie na potrzeby własne (osoby fizyczne, koła gospodyń wiejskich, szkoły gastronomiczne, stowarzyszenia, gospodarstwa rolne i agroturystyczne), którzy wypełnią Kartę zgłoszenia (zał. nr 1 do Regulaminu), dołączą do niej unikatowy przepis na pomorski produkt (opcjonalnie z jego fotografią) oraz, w przypadku zakwalifikowania się, zaprezentują produkt podczas finału Konkursu.

b) kategoria potrawa: restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, w tym kwatery agroturystyczne prowadzące niesezonową działalność gastronomiczną w województwie pomorskim, koła gospodyń wiejskich z województwa pomorskiego posiadające osobowość prawną, którzy wypełnią Kartę zgłoszenia (zał. nr 2 do Regulaminu), dołączą do niej unikatowy przepis na pomorską potrawę (opcjonalnie z jej fotografią) oraz, w przypadku zakwalifikowania się, zaprezentują potrawę podczas finału Konkursu.

Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2020 r. wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszenia (opcjonalnie z fotografią) potrawy i/lub produktu na adres:

1) Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Środowiska i Rolnictwa,

80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

z dopiskiem Konkurs Kulinarny o Bursztynowy Laur Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie Smaki”

lub

2) pocztą elektroniczną na adres e-mail: m.polak@pomorskie.eu. W przypadku tej formy wysyłki, należy

wysłać skan podpisanej ręcznie przez upoważnione osoby karty zgłoszenia.

lub

3) osobiście do sekretariatu Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Pomorskiego ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, I piętro, pokój 100.

 

Do pobrania:

regulamin konkursu
zał. 1 – karta zgłoszenia produktu
zał. 2 – karta zgłoszenia potrawy

Ilość wyświetleń artykułu: 57