Dzień ziemniaka

Dnia 05.09.2019 roku w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbył się kolejny Dzień ziemniaka. Imprezę otworzył dyrektor Andrzej Dolny.

Głównym tematem było omówienie chorób nieinfekcyjnych i kwarantannowych (w tym bakterioza pierścieniowa) występujących na bulwach ziemniaka, które przedstawił dr Jerzy Osowski z IHAR w Bononie. Podczas spotkania zostały przedstawione wyniki plonowania ziemniaków bardzo wczesnych i wczesnych w doświadczeniach prowadzonych przez PODR w Lubaniu. W prezentacji zostały szczegółowo omówione warunki jakie panowały podczas tegorocznego sezonu wegetacyjnego. W dalszej części spotkania została przedstawiona oferta sponsorów tj.: Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka w Strzekęcinie, Europlant, Solana Polska, HZ Zamarte oraz Usarya.

Po zakończeniu wystąpień uczestnicy udali się na poletka wdrożeniowe, gdzie mogli zapoznać się z kolekcją 39 odmian ziemniaka uprawianych w układzie bloków losowanych. Doświadczenia prowadzone są w taki sam sposób ze wszystkimi odmianami tj. stosowano takie samo nawożenie, uprawę i ochronę. Na poletkach uczestnicy mogli uzyskać wyczerpujące informacje na temat każdej odmiany. Takie spotkania dają możliwość zapoznania się rolnikom z dużą ilością odmian ziemniaków uprawianych w tym samym miejscu i porównać ich specyficzne cechy odmianowe. Uczestnicy mogli się dowiedzieć u źródeł wszystkich informacji o każdej uprawianej odmianie.

Po prezentacji odmian wszyscy udali się na pokaz pracy maszyny do zbioru kamieni firmy USARYA. Zbieranie kamieni z pola ma szczególne znaczenie w uprawie ziemniaka, ponieważ kamienie powodują obijanie się bulw co jest przyczyną obniżenia jakości bulw, trwałości przechowalniczej itp.

Organizacja tego typu spotkań umożliwia zdobycie nowej wiedzy, a także wymianę doświadczeń między uczestnikami.

Manowski Grzegorz

 

 

Ilość wyświetleń artykułu: 632