Wymiana wiedzy i doświadczenia to niezwykle ważny aspekt prowadzenia gospodarstwa metodami ekologicznymi. Warto wdrażać nie tylko nowe rozwiązania w agrotechnice, ale też sprawdzone dobre praktyki rolnicze. Producenci ekologiczni są przekonani, że konieczna jest wymiana spostrzeżeń nie tylko w wąskim gronie rolników z danego obszaru, ale warto poszerzać horyzonty i wymieniać się kontaktami zagranicznymi. Myśl przewodnia „Współpraca się opłaca” nabiera coraz większego znaczenia.

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu był głównym organizatorem wizyty studyjnej dla rolników ekologicznych z Danii, która odbyła się w dniach 4-7 czerwca 2024  r.

W  programie przeważały wizyty w gospodarstwach ekologicznych z naszego województwa, a także prowadzących produkcję sera.

Odwiedzający byli zainteresowani przede wszystkim hodowlą i chowem bydła mlecznego, produkcją mleka, uprawą roślin w systemie ekologicznym (w tym kukurydza, rzepak, soja, bobowate drobnonasienne i inne). Wizyty u innych rolników ekologicznych z pewnością pozwoliły producentom wymienić się wiedzą i praktykami stosowanymi na gospodarstwach. Zdobyte doświadczenia zarówno wśród rolników duńskich, jak i polskich są bezcenne. Okazało się, że wiele czynników łączy producentów (podobne praktyki), ale i wiele jest różnych. Warto spróbować nowych rozwiązań stosowanych u naszych partnerów i odwrotnie.

Dużym zainteresowaniem cieszył się temat przyzagrodowej produkcji serów. Przetwórstwo, w tym skracanie łańcucha dostaw w myśl od pola do stołu ciągle jest tematem do rozwoju gospodarstwa. W jednym się zgadzamy: smak i wysoka jakość produktów pochodzących prosto z gospodarstwa jest coraz bardziej poszukiwana i doceniana przez konsumentów. Również nasi goście z Danii byli zachwyceni degustacją polskich produktów.

Odbyło się także spotkanie w sali konferencyjnej PODR w Lubaniu. Została zaprezentowana nie tylko działalność ośrodka, ale również prelekcja na temat liczby gospodarstw ekologicznych w Polsce i woj. pomorskim oraz jak przebiega proces certyfikacji ekologicznej i nadzoru w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli również inni rolnicy ekologiczni z naszego województwa oraz doradcy i specjaliści z PODR w Lubaniu, którzy uczestniczyli w dyskusji.

Ciekawostką jest, że wśród gości z Danii, producent ekologiczny, który miał najmniejszą ilość ha posiada w użytkowaniu około 100 ha, a z największą ilością ha – około 1000! W Polsce średnia powierzchnia gospodarstwa ekologicznego to ciągle poniżej 30 ha UR…

Cała wizyta przebiegła w miłej atmosferze, wzajemnej wymianie wiedzy i doświadczeń, aktywnej dyskusji w szeroko pojętym rolnictwie. Udało się poruszyć wiele tematów spoza programu, dzięki czemu zarówno nasi goście z Danii, jak i nasi polscy rolnicy prelegenci byli bardzo zadowoleni z przebiegu wizyty. Kolejny raz przekonaliśmy się, że warto współpracować. Mamy nadzieję, że nowo nabyte kontakty zostaną utrzymane i zaowocują kolejną wizytą w przyszłości.

Serdeczne podziękowania za wizyty w gospodarstwach i prelekcję dla:

– Pan Stanisław Szyca, Dyrektor Fundacji Polska Farma Ekologiczna “ECOFARM” w Wyczechowie (https://ekofarma.pl/)

– Pan Jacek i Jan Plotta, ekologiczne gospodarstwo w Trzcińsku,

– Państwo Katarzyna i Arkadiusz Kropidłowscy, Ser Barkoczyński, gospodarstwo w Nowym Barkoczynie (https://www.facebook.com/p/Ser-Barkoczy%C5%84ski-100083174650105/?_rdr),

– PODR w Lubaniu: prelekcja nt. działalności ośrodka (z-ca Dyrektora Pan Jerzy Bławat), prezentacja nt. rolnictwa ekologicznego w Polsce i woj. pomorskim (gł. sp. ds. rolnictwa ekologicznego Agnieszka Jereczek).