12 czerwca 2024 roku na terenie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbyła się czwarta edycja Młodzieżowego Dnia Pola. To wydarzenie miało na celu zaprezentowanie uczniom szkół rolniczych najnowszych trendów i innowacji w rolnictwie. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10:00, a inauguracyjne przemówienie wygłosił Dyrektor PODR w Lubaniu, Aleksander Mach. Podkreślił on znaczenie wysokiej jakości edukacji rolniczej dla przyszłości produkcji rolniczej.

Bogaty Program i Zróżnicowane Stanowiska

Tegoroczna edycja obfitowała w interesujące pokazy i warsztaty. Uczestnicy, podzieleni na grupy, mieli okazję odwiedzić sześć tematycznych stanowisk:

  1. Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe – Pierwsze stanowisko zaprezentowało system Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, które działa na terenie województwa pomorskiego. Grzegorz Manowski i Daniel Dąbrowski z PODR w Lubaniu omówili metody badań odmian roślin uprawnych oraz pokazali sprzęt używany do pomiarów.
  2. Oferta Kształcenia UWM – Wydział Nauki o Żywności – Na drugim stanowisku uczniowie poznali ofertę kształcenia Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dr inż. Grzegorz Dąbrowski demonstrował produkcję oleju surowego z nasion rzepaku ekologicznego oraz proces powstawania biodiesla, co cieszyło się dużym zainteresowaniem.
  3. Oferta Kształcenia UWM – Wydział Rolnictwa i Leśnictwa – Trzecie stanowisko było poświęcone ofercie kształcenia Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie. Uczniowie mieli okazję zobaczyć żywe preparaty entomologiczne i dowiedzieć się, jak monitorować szkodniki w uprawach polowych.
  4. Rolnictwo Precyzyjne – Czwarte stanowisko poświęcone było rolnictwu precyzyjnemu. Jarosław Burdziuk z firmy Agrimasz Sp. z o.o. zaprezentował nowoczesne oprogramowanie do monitoringu pracy maszyn oraz zarządzania produkcją w gospodarstwie. Uczniowie mogli na żywo zobaczyć pracę przykładowej maszyny rolniczej.
  5. Technologia Uprawy Kukurydzy – Na piątym stanowisku Mariusz Lisiewicz z KWS Polska przedstawił technologię uprawy kukurydzy, której celem jest optymalizacja wartości żywieniowej kiszonki. Uczniowie mogli zapoznać się z próbkami kiszonki z kukurydzy oraz poznać najlepsze praktyki w jej uprawie.
  6. Alternatywne Gatunki Roślin – Konopie – Ostatnie stanowisko było poświęcone alternatywnym gatunkom roślin uprawnych, a konkretnie konopiom włóknistym. Dr Katarzyna Wielgusz z Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich przedstawiła prezentację pt. “Konopie – roślina uprawna z tradycjami. Konopie bez tajemnic”.

Podziękowania i Współorganizatorzy

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich uczniów i pedagogów, którzy wzięli udział w tegorocznej edycji. Szczególne podziękowania należą się następującym szkołom:

Wyrazy uznania kierujemy również do współorganizatorów:

Zapraszamy na kolejne edycje Młodzieżowego Dnia Pola, które z pewnością będą równie inspirujące i edukacyjne.