20 czerwca 2024 roku na terenie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbyła się wyjątkowa edycja Dnia Pola. Rolnicy z całego Pomorza zjechali się, by zanurzyć się w świat najnowszych osiągnięć rolnictwa, poznając odmiany zbóż, ziemniaków, roślin bobowatych i słonecznika.

Wydarzenie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 10:00 od wystąpienia dyrektora PODR w Lubaniu, Aleksandra Macha, który przedstawił strukturę i znaczenie prowadzonych doświadczeń oraz omówił wpływ tych badań na rozwój nowoczesnej produkcji roślinnej. Jego przemówienie wprowadziło uczestników w świat innowacji rolniczych.

Następnie przyszedł czas na część terenową Dnia Pola. Karol Urmański z firmy Agrowitan Sp. z o.o. zainaugurował ją prezentacją doświadczenia łanowego, ukazując zastosowanie preparatów mikroorganicznych do rozkładu resztek pożniwnych. Jego szczegółowe omówienie było pierwszym krokiem w podróży przez nowoczesne techniki upraw.

Kolejnym punktem była plantacja żyta ozimego odmiany Inspector, na której zastosowano innowacyjny system nawożenia dolistnego za pomocą preparatów mikroelementowych. Jan Gurzyński z firmy Intermag Sp. z o.o. przedstawił zasady tego nowatorskiego podejścia, wzbudzając zainteresowanie uczestników.

Na plantacji ziemniaka jadalnego, Jakub Chodnicki z firmy Timac Agro Sp. z o.o. zaprezentował efekty zastosowania wieloskładnikowych nawozów przedsiewnych. Jego precyzyjne omówienie pokazało, jak istotne są nowoczesne metody nawożenia w poprawie plonów.

Przechodząc do poletkowej części zbóż ozimych, Daniel Dąbrowski z PODR w Lubaniu zapoznał rolników z systemem Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Specjalistki z Hodowli Roślin Smolice oraz Małopolskiej Hodowli Roślin, Małgorzata Ryzińska i Paulina Karwel, przedstawiły zestaw odmian wdrożeniowych jęczmienia, pszenicy i żyta, ukazując różnorodność i potencjał nowych odmian.

W sekcji poświęconej zbożom ozimym, Dorota Walczak omówiła program odżywiania mikroelementowego Vitafer Sp. z o.o., ukazując znaczenie zbilansowanej diety roślin. Część zbożowa warsztatów zakończyła się prezentacją Daniela Dąbrowskiego na temat PDO zbóż jarych, takich jak owies, pszenżyto i jęczmień.

Po intensywnym programie dotyczącym zbóż, uczestnicy mieli okazję przyjrzeć się tegorocznym demonstracjom odmianowym słonecznika, które szczegółowo scharakteryzował Dariusz Łopata z Saaten Union Polska Sp. z o.o. Na zakończenie, Grzegorz Manowski z PODR w Lubaniu przedstawił kolekcję odmian ziemniaków uprawianych w ramach PDO, wzbudzając duże zainteresowanie.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich rolników za udział w tym inspirującym wydarzeniu. Szczególne podziękowania kierujemy do naszych sponsorów, dzięki którym tegoroczna edycja Dnia Pola mogła się odbyć:

 1. POZNANSKA HODOWLA ROŚLIN SP ZOO
 2. MAŁOPOLSKA HODOWLA ROSLIN SP ZOO
 3. HODOWLA ROSLIN SMOLICE
 4. VITAFER SP ZOO
 5. TIMAC AGRO SP ZOO
 6. AGROWITAN SP ZOO
 7. SAATEN UNION POLSKA
 8. AMPOL MEROL ORAZ CALDENA SP ZOO
 9. INTERMAG SP ZOO SOLANA POLSKA
 10. HODOWLA ZIEMNIAKA ZAMARTE
 11. SOLANA POLSKA
 12. EUROPLANT SP ZOO

Już teraz zapraszamy na kolejne spotkania z rolniczymi innowacjami w Lubaniu! Zobaczcie na własne oczy, jak przyszłość rolnictwa staje się rzeczywistością!