Drugie spotkanie z cyklu operacji “Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” odbyło się 08.05.2024 w Kęszycach w Gospodarstwie Pana Tomasza Kupaj.

W części teoretycznej spotkań uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze specyfiką chowu i hodowli owiec. W gospodarstwie Pana Tomasza wszystkie działania opierają się na zasadach rolnictwa ekologicznego gdzie owce karmione są wyłącznie ekologicznymi paszami, dba się o dobrostan owiec, zapewniając im odpowiednie warunki życia i minimalizując stres. Wszystkie działania prowadzone są w zgodzie z naturą, z poszanowaniem bioróżnorodności i ochroną gleb. Pan Tomasz z pasją opowiedział o swojej działalności uczestnikom demonstracji. Uczestnicy zobaczyli wypas owiec na pastwisku. Pan Tomasz tłumaczył, jak ważne jest dla niego, aby owce miały zapewnione najlepsze warunki do życia a pastwisko stanowiło najważniejszą część bazy paszowej. Dieta owiec składa się głównie z naturalnych traw i roślin, bez dodatków sztucznych pasz. Owce mają dostęp do dużych, otwartych pastwisk, co pozwala im na naturalne zachowanie. W gospodarstwie dba się o zachowanie praktyk ekologicznych takich jak przenoszenie owiec między pastwiskami, aby zapobiec wyjałowieniu ziemi i zachować jej naturalną żyzność, hodowla owiec rasy lokalnej wielkopolskiej, która jest lepiej przystosowana do warunków klimatycznych i środowiskowych regionu. Gospodarstwo aktywnie angażuje się w edukację społeczeństwa na temat korzyści płynących z rolnictwa ekologicznego. Organizowane są warsztaty, wycieczki edukacyjne i spotkania z rolnikami, które mają na celu zwiększenie świadomości ekologicznej.

Wizyta w gospodarstwie była nie tylko okazją do poznania ekologicznych metod hodowli owiec, ale także inspirującym doświadczeniem, które pokazało, jak ważne jest prowadzenie działalności w harmonii z naturą.

Opiekun naukowy demonstracji: dr hab. Aldona Kawęcka, prof. Instytutu Zootechniki PIB

Opiekun doradca demonstracji: Paulina Hybsz, Magdalena Buksakowska – WODR w Poznaniu

Opracowała relację: Anna Prondzińska, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu