KOMUNIKAT POMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII DOTYCZĄCY 125, 126, 127 i 128 OGNISKA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF) U DZIKÓW W 2024 R

Inne aktualności:

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu w 2024 roku, na terytorium województwa pomorskiego:

W dniu 18 czerwca 2024 roku z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, który jest laboratorium referencyjnym ds. ASF, otrzymano wyniki potwierdzające wystąpienie ASF u czterech odłowionych dzików w M. Gdynia.

 Jest to strefa objęta zakażeniem, wymieniona w części A, załącznika II do Rozporządzenia Wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

  • Sto dwudziestego szóstego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików.

W dniu 18 czerwca 2024 roku z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, który jest laboratorium referencyjnym ds. ASF, otrzymano wyniki potwierdzające wystąpienie ASF u pięciu odłowionych dzików w M. Gdynia.

Jest to strefa objęta zakażeniem, wymieniona w części A, załącznika II do Rozporządzenia Wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

W dniu 18 czerwca 2024 roku z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, który jest laboratorium referencyjnym ds. ASF, otrzymano wyniki potwierdzające wystąpienie ASF u padłego dzika, odnalezionego w M. Gdynia.

Jest to strefa objęta zakażeniem, wymieniona w części A, załącznika II do Rozporządzenia Wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

  • Sto dwudziestego ósmego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików.

W dniu 18 czerwca 2024 roku z Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku, otrzymano wyniki potwierdzające wystąpienie ASF u dzika, odstrzelonego w okolicach miejscowości Pułkowice, Gmina Ryjewo, powiat kwidzyński.

Jest to obszar objęty ograniczeniami II, wymieniony w załączniku I do Rozporządzenia Wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne  środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Skip to content