Doradztwo

Ekonomika


Technologia


Rozwój Obszarów Wiejskich

  • Grupy Producenckie

– Tworzenie grup producenckich w okresie programowania 2014-2020

Grupy producentów rolnych w województwie pomorskim

– Nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

  • Turystyka Wiejska

 – Aspekty prawne

 – Kategoryzacja WBN

  • Produkty tradycyjne i regionalne

– Lista Produktów Tradycyjnych

– Krajowe systemy jakości żywności

– Europejskie systemy jakości żywności

  • Sprzedaż żywności konsumentowi końcowemu

– Sprzedaż bezpośrednia i dostawy bezpośrednie

– Rolniczy handel detaliczny

– Działalność marginalna, lokalna i ograniczona

– Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych

  • Gospodarstwa opiekuńcze

– Gospodarstwa opiekuńcze elementem rolnictwa społecznego

  • Koła Gospodyń Wiejskich

– Historia KGW

– Rodzaje organizacji, formy rejestracji


Ochrona środowiska i Ekologia


Stacja kontroli opryskiwaczy


Zasady wzajemnej zgodności


Pasieka w Lubaniu

Blog dla Rolnika

Blog dla Rolnika

Nasz miesięcznik

Nasz miesięcznik

Inwestycje PODR

Projekt BIOBALT

Projekt BIOBALT

SIR

SIR

Ograniczenie emisji CO2

Ograniczenie emisji CO2

Wyszukiwarka środków ochrony roślin

Wyszukiwarka środków ochrony roślin

Racjonalna gospodarka nawozami

Racjonalna gospodarka nawozami

Infobox projektowy 1

WFOSiGW wersja kolor

Infobox projektowy 2

Infobox projektowy 1

Infobox projektowy 3

Infobox projektowy 2