Funkcjonowanie Gospodarstw Opiekuńczych – Broszura

Zasady tworzenia gospodarstw opiekuńczych na terenach wiejskich – K. Stępnik

Dobre praktyki funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego – J. Lesiewicz

Dobre praktyki funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego – A. Bielińska

Gospodarstwa opiekuńcze jako przykład działalności pozarolniczej, rozwoju zawodowego, przedsiębiorczości i marketingu – J. Bień

Artykuł z przebiegu konferencji pt. „Gospodarstwa opiekuńcze szansą na rozwój działalności pozarolniczej” oraz promujący tworzenie gospodarstw opiekuńczych w woj. pomorskim

Gospodarstwa opiekuńcze – film 1

Funkcjonowanie gospodarstw opiekuńczych w województwie kujawsko-pomorskim – film 2

Gospodarstwa opiekuńcze szansą na rozwój działalności pozarolniczej – film 3