Warsztaty wyjazdowe „Przetwórstwo produktów rolnych”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiOperacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w … Czytaj dalej Warsztaty wyjazdowe „Przetwórstwo produktów rolnych”