Promowanie alternatywnych rozwiązań z zakresu przedsiębiorczości i krótkich łańcuchów dostaw żywności na przykładzie Landu Styria w Austrii

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiOperacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w … Czytaj dalej Promowanie alternatywnych rozwiązań z zakresu przedsiębiorczości i krótkich łańcuchów dostaw żywności na przykładzie Landu Styria w Austrii