Networking w rolnictwie

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) zrealizował operację własną pn.: „Networking w rolnictwie”. Przedmiotem operacji była organizacja … Czytaj dalej Networking w rolnictwie