1. Aktualne wymagania weterynaryjne w rolniczym handlu detalicznym i podstawy zagrożeń żywności
  2. Produkcja i obrót żywnością niezwierzęcego pochodzenia w ramach rolniczego handlu detalicznego
  3. Znakowanie i fałszowanie żywności
  4. Promocja i sprzedaż żywności w ramach krótkich łańcuchów dostaw