Elektroniczny formularz prenumeraty Pomorskich Wieści Rolniczych

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu z siedzibą w Lubaniu, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ewidencjonowania, rozliczenia i wysyłki prenumeraty PWR,
3. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
4. Podanie danych osobowych w formularzu jest niezbędne w celu ewidencjonowania, rozliczenia i wysyłki prenumeraty PWR.

Blog dla Rolnika

Blog dla Rolnika

Nasz miesięcznik

Nasz miesięcznik

BUKIETZPOL.PL

SIR

BIOPOMORZE

Projekt BIOBALT

Projekt BIOBALT

Wyszukiwarka środków ochrony roślin

Wyszukiwarka środków ochrony roślin

Racjonalna gospodarka nawozami

Racjonalna gospodarka nawozami

Ograniczenie emisji CO2

Ograniczenie emisji CO2

Infobox projektowy 1

WFOSiGW wersja kolor

Infobox projektowy 2

Infobox projektowy 1

Infobox projektowy 3

Infobox projektowy 2