Uwaga! Zmiany w wymogach stosowania i przechowywania nawozów!

Kontrole obejmą gospodarstwa o powierzchni powyżej 10 ha użytków rolnch i/lub prowadzące produkcję zwierzęcą!

 Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” zostało opublikowane w dniu 12 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw poz. 1391) i weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Harmonogram dostosowania do wymogów:

  • z dniem 31-12-2021 r. – dostosowanie miejsc do przechowywania nawozów
  • z dniem 01-01-2019 r. – plany nawożenia azotem w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych, lub uprawiających uprawy intensywne na powierzchni powyżej 50 ha gruntów ornych, lub utrzymujących obsadę większą niż 60 DJP.
  • z dniem wejścia w życie Programu – pozostałe wymogi, w tym obowiązek prowadzenia Ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem

Więcej:

strona internetowa

Pomorskie Wieści Rolnicze od września 2018

szkolenia gminne/powiatowe już wkrótce

Ilość wyświetleń artykułu: 1761