Ubój na użytek własny – od pola do stołu. Wymagania weterynaryjne. - okładka