Plan na rzecz gospodarki wodą w woj. pomorskim - część tabelaryczna - okładka