Dochody pomorskich rolników z działalności rolniczej w latach 2011-2020 na podstawie badań Rachunkowości PL FADN - okładka