Sieciowanie doradztwa, praktyki rolniczej i nauki drogą do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów na obszarach wiejskich

Mając na uwadze panującą obecnie pandemię koronawirusa oraz bezpieczeństwo uczestników, chcąc trafić do szerokiego grona odbiorców, operacja została zrealizowana poprzez następujące formy, niwelujące kontakty osobiste: webinarium (szkolenia on-line) W ramach … Czytaj dalej Sieciowanie doradztwa, praktyki rolniczej i nauki drogą do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów na obszarach wiejskich