Relacja z XVI Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego

W niedzielę 28 kwietnia br. odbył się w Żukowie Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego. Była to już 16. edycja tej nietypowej imprezy, której celem jest m.in. promocja dziedzictwa kulturowego pomorskich regionów. Organizatorami turnieju byli: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Gdańsku, Gmina Żukowo oraz Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Patronat honorowy nad turniejem objęli: Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich i Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. Patronat medialny nad imprezą sprawowali: Telewizja TVP3, Radio Kaszebe, Dziennik Bałtycki, Kurier Kaszubski, Expres powiatu kartuskiego,  Rolnik Pomorski, portal internetowy Piękne Kaszuby.pl, portal internetowy Expres kaszubski.pl i portal internetowy zKaszub.info.

Imprezę rozpoczął korowód KGW prowadzony przez Przodkowską Orkiestrę Dętą pod kierownictwem Zdzisława Plichty. Na turnieju gościliśmy liczną grupę honorowych gości, w tym Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszarda Zarudzkiego z rodziną, Wicemarszałka  Województwa Pomorskiego Ryszarda Świlskiego, panią poseł do PE Annę Fotygę, panią poseł na sejm RP Dorotę Arciszewską Mielewczyk,  posła Stanisława Lamczyka i wielu innych.

Po uroczystym powitaniu i otwarciu imprezy przez organizatorów głos zabrał dr Ryszard Zarudzki Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W swoim wystąpieniu bardzo wyraźnie zaakcentował rolę kół gospodyń wiejskich w kultywowaniu tradycji. Podtrzymywanie tradycji przez lokalną społeczność warunkuje spójność wszystkich grup społecznych oraz ich rozwój we wszystkich dziedzinach życia, jest najlepszym przykładem kreatywności dla młodego pokolenia. Dodał, że zarówno turniej, jak i każda inicjatywa integrująca społeczność wiejską podejmowana przez KGW, zasługuje na uznanie. Zaproponował organizację turnieju w przyszłym roku w skali ogólnopolskiej, który będzie rzeczywistym odzwierciedleniem krajowego dziedzictwa  kulturowego. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznało środki finansowe na zorganizowanie stoiska informacyjno-promocyjnego z produktami tradycyjnymi, regionalnymi i ekologicznymi.

Zmagania 11 zespołów KGW rywalizujących o puchar grand prix oceniała niezależna komisja w składzie: Piotr Hałuszczak – przewodniczący oraz członkowie: Ewa Szymańska, Hanna Czapiewska, Małgorzata Polak i Krystyn Narożnik. Zadaniem komisji było wyłonienie najlepszych kół w każdej z pięciu kategorii konkursowych oraz laureata GRAND PRIX. Mając na uwadze dyscyplinę czasową jury oceniło dwie konkurencję (produkt tradycyjny i tablicę) przed oficjalnym otwarciem. Pozostałe trzy konkurencje kobiety zademonstrowały z wyjątkową fantazją i profesjonalizmem.

Wyniki w poszczególnych kategoriach prezentują się następująco:

 • produkt tradycyjny – „Śledzie marynowane w oleju”
 •   I miejsce – KGW Strzepcz
 •   II miejsce – KGW Jazowa
 • tablica – „My Polacy 1819-2018”
 •   I miejsce – KGW Stowarzyszenie „Inspiracja”
 •   II miejsce – KGW Mosty
 • moda – „Otulona kwiatami”
 •   I miejsce – KGW „Malwy” z Sierzna
 •   II miejsce – KGW Mareza
 • scenka kabaretowa – „Kagiewuszki kandydują – program wyborczy na wesoło”
 •   I miejsce – KGW Borkowo
 •   II miejsce – KGW Lipia Góra
 • piosenka z inscenizacją – „O mojej mamie”
 •   I miejsce – KGW „Mikołajczanki”
 •   II miejsce – KGW Wąglikowice
 • GRAND PRIX – KGW Grabowo

 

Uhonorowanie kół licznymi nagrodami rzeczowymi odbyło się dzięki hojności wielu sponsorów, a w szczególności sponsora strategicznego, którym był Bank Spółdzielczy w Tczewie oraz: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pomorski Urząd Wojewódzki, burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Gdańsku, Samorząd Województwa Pomorskiego, Pomorska Izba Rolnicza, Związek Gmin Pomorskich, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pomorski Oddział Regionalny w Gdyni, Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Gdańsku, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. RENK,  Anna Fotyga posłanka do Parlamentu Europejskiego, Kazimierz Smoliński poseł na Sejm, Dorota Arciszewska-Mielewczyk posłanka na Sejm, Magdalena Sroka radna Sejmiku Województwa Pomorskiego, Bogdan Łapa starosta powiatu kartuskiego, Mieczysław Woźniak przewodniczący Rady Powiatu Kartuskiego, Zbigniew Jarecki Kaszubski Związek Pracodawców, GS Żukowo, Opera Bałtycka oraz Teatr Wybrzeże.

W imieniu nagrodzonych kół składam serdeczne podziękowanie wszystkim sponsorom!!!

Dziękuję również komisji, która pracowała społecznie w dzień wolny od pracy.

Publiczność miała możliwość wysłuchania koncertów w wykonaniu: zespołu BAZUNY pod kierownictwem Roberta Reglińskiego, p. Marka Sękowskiego, p. Igi Pobłockiej oraz obejrzenia występów zespołu tanecznego RAPSODIA pod kierownictwem Beaty Stopa, które były niecodziennymi przerywnikami pomiędzy konkurencjami.

Oficjalnego zakończenia imprezy dokonał gospodarz Wojciech Kankowski, któremu  serdecznie dziękujemy za owocną współpracę.

Barbara Ditrich

 

Ilość wyświetleń artykułu: 1069