Relacja z konferencji oraz finału konkursu na najlepsze gospodarstwo edukacyjne i agroturystyczne w województwie pomorskim

Dnia 18 października 2018 r. w sali konferencyjnej PODR w Lubaniu odbyła się konferencja   pt. „Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich” połączona z finałem konkursu na najlepsze gospodarstwo edukacyjne i agroturystyczne w województwie pomorskim. Organizatorem zadania był Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Spotkanie od kilku lat przebiega w sposób niekonwencjonalny, ponieważ łączy z  sobą dwa zadania: konferencję agroturystyczną i finał konkursu, który w roku bieżącym organizowany był w dwóch kategoriach: najlepsza zagroda edukacyjna i najlepsze gospodarstwo agroturystyczne.
Licznie zebranych uczestników powitał dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Andrzej Dolny i zaprosił do wysłuchania referatów. Prezentacje przygotowali i wygłosili:
– Krystyna Drąg, wiceprezes  PFTW „GG” – „Doświadczenia w rozwoju turystyki wiejskiej na przestrzeni 25 lat”,
– doc. dr Anna Białk-Wolf, dziekan WSTiH w Gdańsku – „Nowe trendy w turystyce wiejskiej – turystyka zdrowotna”,
– Katarzyna Jasińska, PODR w Lubaniu – „Możliwości finansowania rozwoju działalności pozarolniczej w ramach PROW 2014-2020”,
– Grażyna Sadowska, Wdzydzki Park Krajobrazowy – „Rola obszarów przyrodniczo cennych w edukacji dzieci i młodzieży”.
Po zakończeniu konferencji przystąpiono do ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w konkursie na najlepsze gospodarstwo edukacyjne i agroturystyczne.
Swoimi spostrzeżeniami z wizytowanych obiektów podzieliła się doc. dr Mariola Łuczak rektor WSTiH, a także Bogdan Donke, wiceprezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i zarazem Pomorskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki.
Podstawę oceny obiektów stanowiły kryteria regulaminowe i obejmowały: estetykę i oznakowanie obiektu, infrastrukturę techniczną, infrastrukturę mającą wpływ na komfort pobytu, wymagania ogólne bezpieczeństwa pobytu, pomieszczenia: mieszkalne, wspólne, sanitarne, rodzaj i jakość świadczonych usług, usługi rekreacyjne, programy pobytu/oferta edukacyjna (dot. zagród edukacyjnych), ofertę kulinarną, sposób promocji i dbałość o ochronę środowiska.
W konkursie uczestniczyło 29 obiektów, w tym 10 zagród edukacyjnych i 19 gospodarstw agroturystycznych. Zgodnie z regulaminem komisja przyznała łącznie 10 nagród finansowych w obu kategoriach za zajęcie I, II i III miejsca oraz dwa wyróżnienia.

A. W kategorii na najlepsze gospodarstwo edukacyjne

B. W kategorii na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne

Dyrektor Andrzej Dolny wręczył pamiątkowe dyplomy wszystkim uczestnikom konkursu w obu kategoriach. Laureatów  uhonorowano pucharami i nagrodami finansowymi.
W kategorii „zagroda edukacyjna” organizator ufundował również skromne nagrody rzeczowe dla pozostałych uczestników konkursu, które wręczył dyrektor.
W kategorii „gospodarstwo agroturystyczne” dodatkowe nagrody rzeczowe dla pozostałych uczestników konkursu ufundowali partnerzy. Z ramienia Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa pamiątkowe dyplomy i nagrody wręczyła doc. dr Mariola Łuczak, rektor uczelni, z ramienia Pomorskiej Izby Rolniczej dyplomy i nagrody wręczył członek Zarządu PIR Lech Kolaska. Polska Izba Turystyki Oddział Pomorski w Gdańsku również ufundowała dyplomy i nagrody, które wręczył wiceprezes Bogdan Donke.
Nagrody specjalne dla Pawła i Ireny Tuszyńskich z „Zaczarowanego Folwarku” oraz Jerzego Janusz z „Agroturystyki pod Jaworem” ufundowało Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej KOCIEWIE, a nagrody wręczył prezes Lech Kolaska.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

W imieniu nagrodzonych organizatorzy serdecznie dziękują partnerom i sprzymierzeńcom za ufundowanie nagród.
Dodam, że w roku bieżącym przypada jubileusz funkcjonowania dwóch stowarzyszeń:
– 25-lecie Gdańskiego Stowarzyszenia Agroturyzmu
– 15-lecie Kaszubskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego „Kaszubska Chata”.
Z tego tytułu dyrektor PODR w Lubaniu Andrzej Dolny ufundował i wręczył paniom prezes pamiątkowe puchary.
Partnerami przedsięwzięcia byli: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Pomorska Izba Rolnicza oraz Gdańskie Stowarzyszenie Agroturyzmu.

Barbara Ditrich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pt. „Konferencja agroturystyczna i konkurs dla gospodarstw edukacyjnych i agroturystycznych w województwie pomorskim” współfinansowana ze środków UE w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

 

Ilość wyświetleń artykułu: 1591