Podsumowanie X Wojewódzkiego Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2017 r.

 17 września 2017 r. podczas XX Kaszubskiej Jesieni Rolniczej połączonej z Dożynkami Diecezji Pelplińskiej oraz Gminy Nowa Karczma w Lubaniu odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom wojewódzkiego etapu X Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne  w kategoriach: „ekologia środowisko”  i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”.

Organizatorem tego etapu Konkursu był Pomorski  Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

Tab. 1. Wykaz laureatów etapu wojewódzkiego Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2017 r.

Dyplomy  oraz  upominki  ufundowane przez PODR wręczył Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Pan Andrzej Dolny,  statuetki z pamiątkowym zdjęciem gospodarstwa wręczył członek Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej  Pan Lech Kolaska.

 Również firmy z branży ekologicznej włączyły się w docenianie rolników i ufundowały nagrody w postaci preparatów dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym (Ekodarpol oraz All Organic).

Zwycięzcy otrzymali również bon upoważniający do odbioru 25 ton nawozu wapniowo-magnezowego z Kopalni Józefka z Górna, natomiast laureaci I i II miejsc – talon na zakupy do Centrali Nasiennej „Zielenin” Stanisława Małachowskiego w Kościerzynie.

Dodatkowo, dla wyróżnionych laureatów z każdej kategorii, nagrody rzeczowe ufundował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, które wręczył Dyrektor Oddziału Terenowego w Pruszczu Gdańskim Pan Adam Sasiuk.

Zwycięzcy, którzy zajęli I lokaty zostali zgłoszeni do etapu krajowego tego konkursu.

LAUREACI W KATEGORII „EKOLOGIA ŚRODOWISKO”:

I miejsce: Barbara i Bartosz Idczak, Przywidz, powiat gdański

Głównym kierunkiem produkcji gospodarstwa Lawendowa Osada jest lawenda – uprawia się ponad 20 różnych odmian lawendy, charakteryzujących się różnym kolorem kwiatów i liści. W ofercie znajduje się również agroturystyka –  w trzech Lawendowych Chatkach, których architektura nawiązuje do architektury tego regionu – m.in. poprzez szachulcowe ściany, podcienie i drewniane dachy. Gospodarstwo prowadzone jest ekologicznie pod wieloma innymi aspektami; poza ekologiczną produkcją rolną wykorzystuje się odnawialne źródła energii, takie jak pompa ciepła, panele solarne. Ponadto gospodarze prowadzą kompostownik i segregację śmieci. W aspekty ekologicznej produkcji rolnej oraz ekologicznego prowadzenia gospodarstwa Państwo Idczak wprowadzają gości agroturystyki, a także podczas prowadzonych warsztatów – różne grupy osób: dorosłych, młodzież i dzieci. Gospodarstwo wpisane jest do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Prowadzone są warsztaty podnoszące świadomość ekologiczną (ekologia w gospodarstwie rolnym, w gospodarstwie domowym oraz w uprawie roślin) oraz warsztaty związane z uprawą i przetwarzaniem lawendy, warsztaty z wytwarzania naturalnych, ekologicznych kosmetyków – mydeł, kremów oraz olejków i hydrolatów lawendowych, a także warsztaty kulinarne, w których również poruszane są aspekty ekologicznej żywności.

LAUREACI W KATEGORII  „EKOLOGICZNE GOSPODARSTWO TOWAROWE”:

I miejsce: Edyta i Andrzej Klasa, Ostrowo,  powiat kartuski

Gospodarstwo rodzinne, pokoleniowe, tradycyjne położone na obszarze o urozmaiconej rzeźbie terenu. Powierzchnia 9,149  ha. Występują użytki rolne, lasy, tereny podmokłe. Na użytkach rolnych zboża i ziemianki. Są też plantacje trwałe wieloletnie – truskawki. Na części użytków rolnych występują łąki i pastwiska. Zbiory przeznaczone są na potrzeby własne oraz sąsiednich gospodarstw.

Plantacja truskawek jest certyfikowana przez jednostki sprawdzające zgodność z ekologią i produktami regionalnymi. Produkcja z plantacji truskawek o areale ok. 20 arów przeznaczona jest do sprzedaży bezpośredniej, do sklepu ekologicznego w Gdyni, na własne potrzeby oraz do zakładu przetwórczego, który przygotowuje konfitury z truskawek kaszubskich ekologicznych. Konfitury przeznaczone są do sprzedaży detalicznej oraz hurtowej.

W 2016 roku złożono do LGD STK wniosek na małe przetwórstwo w gospodarstwie, który został pozytywnie oceniony i otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych. W 2016 roku w gospodarstwie powstała zagroda edukacyjna z tematem wiodącym: truskawka kaszubska. W zagrodzie odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży.

 

Organizatorzy serdecznie dziękują za udział w tegorocznym konkursie, gratulują tak dobrze zorganizowanych  gospodarstw oraz zapraszają do udziału w kolejnych edycjach konkursu.

 

Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania fundatorom nagród, dzięki  którym udało się tak szczodrze obdarzyć laureatów:

 

PODR w Lubaniu

Kopalnia Józefka z Górna

 

Ekodarpol

 

All Organic

 

Centrala Nasienna „Zielenin” Stanisława Małachowskiego w Kościerzynie

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim

 

Pomorska Izba Rolnicza

 

Opracowała:  Agnieszka Jereczek

 

Ilość wyświetleń artykułu: 3405