Aktualne rozwiązania prawne i wymagania w zakresie prowadzenia działalności rolniczego handlu detalicznego

Znakowanie i fałszowanie żywności

Rolniczy handel detaliczny w ramach Krajowego Programu Odbudowy

Nowe zasady finansowania grup badawczo-wdrożeniowych w ramach działania „Współpraca”