Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023 – 2027. Ekoschematy – nowy rodzaj płatności bezpośrednich.

Pomorskie rolnictwo na podstawie wyników wstępnych Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz rachunkowości rolnej PL FADN z lat 2011-2020