Relacja z VII Pomorskiego Forum Nasiennego

W dniu 14 lutego w PODR w Lubaniu odbyło się kolejne Pomorskie Forum Nasienne. Była to konferencja poświęcona szeroko pojętej produkcji roślinnej obejmującej tereny słabych gleb Kaszub i Kociewia.

Poruszane tematy związane były z uprawą nowych odmian pszenżyta, żyta, owsa, kukurydzy i  ziemniaków polecanych na te tereny. Odmiany prezentowano przez przedstawicieli polskich hodowli, takich jak: Hodowla Roślin Strzelce, Poznańska Hodowla Roślin i zagranicznych, czyli Solana, KWS i Syngenta.

Głównymi prelegentami spotkania byli prof. dr hab. Tadeusz Praczyk z Instytutu Ochrony Roślin oraz dr inż. Andrzej Skwiercz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Pierwszy z wykładowców omówił skutki i sposoby przeciwdziałania w nabywaniu odporności chwastów na substancje czynne herbicydów. Z tym problemem spotykają się coraz częściej rolnicy w procesie odchwaszczania swoich plantacji. Proces ten pogłębia się i wymaga odpowiednich działań. Drugi wykład dotyczył rozpoznawania i zwalczania nicieni w uprawach ziemniaków. Przedstawiciel firmy Agro-Sorb omówił wpływ stosowania aminokwasów na rozwój i wzrost roślin. Następnie przedstawiciel Stacji Chemiczno-Rolniczej omówił zasady funkcjonowania programu dopłat do wapna, którego braki występują w dużej części pól uprawnych.

Tradycyjnie firmy sponsorujące Forum przedstawiły swoje produkty i ufundowały nagrody, które zostały rozlosowane wśród uczestników.

 

Sponsorami tegorocznego Pomorskiego Forum Nasiennego były następujące firmy:

Solana Polska

Z.P.H. AGROMIX

Poznańska Hodowla Roślin

Agr-Sorb

KWS Polska

Hodowla Roślin Strzelce

Małopolska Hodowla Roślin

BGŻ BNP Paribas SA

Syngenta Polska

Centrala Nasienne „Zielenin”

Luwena SA

 

Ilość wyświetleń artykułu: 1850