Finał konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2016”

Dnia 13 października 2016r. w Urzędzie Marszałkowskim  Województwa Pomorskiego w sali im. Lecha Bądkowskiego odbyła się finałowa gala 23 edycji konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2016”. Organizatorami konkursu byli: Województwo Pomorskie i Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Patronat medialny objęli: Radio Gdańsk, Dziennik Bałtycki, Portal internetowy województwa pomorskiego – pomorskie.eu. Konkurs przeprowadzony był w dwóch kategoria: „wieś” i „zagroda” oraz z trzech etapach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim. Do etapu wojewódzkiego komisje powiatowe z 14 powiatów zgłosiły 12 wsi i 14 zagród. Zgodnie z regulaminem przyjętym przez Zarząd Województwa Pomorskiego, Wojewódzka komisja konkursowa w ocenie zgłoszonych  wsi brała pod uwagę ogólny wygląd wsi, dbałość o stan środowiska przyrodniczego, ochronę i kultywowanie dziedzictwa kulturowego, formy aktywizacji i zaangażowanie mieszkańców wsi. Komisja konkursowa wyłoniła 12 finalistów w obu kategoriach.
Wszyscy uczestnicy konkursu zostali uhonorowani dyplomami, które wręczył p. Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, a gratulacje złożyli: p. Krzysztof  Trawicki zastępca marszałka województwa pomorskiego, p. Jan Kleinszmidt  przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz p. Krzysztof Pałkowski zastępca dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.
W kategorii „wieś” przyznano 3 wyróżnienia i 3 nagrody:
Wśród wyróżnionych wsi znalazły się:

  • Strzepcz z gminy Linia w powiecie wejherowskim,
  • Sumin  z gminy Starogard Gdański w powiecie starogardzkim,
  • Lubieszewo z gminy Nowy Dwór Gdański w powiecie nowodworskim.

Wyróżnionym wsiom p. Mieczysław Struk marszałek województwa pomorskiego wręczył  nagrody finansowe w wysokości 3000 zł i dyplomy.
Laureatem III miejsca została wieś Smołdzino z gminy Przodkowo w powiecie kartuskim.
Nagrodę finansową w wysokości 10 000 zł i dyplom wręczył p. Mieczysław Struk marszałek województwa pomorskiego, puchar  Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu wręczył p. Krzysztof Pałkowski zastępca dyrektora, a kartę upominkową ufundowaną przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku wręczył p. Jerzy Kreft naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr.
Laureatem II miejsca została wieś Jasień z gminy Czarna Dąbrówka w powiecie bytowskim.
Nagrodę finansową w wysokości 20 000 zł i dyplom wręczył p. Mieczysław Struk marszałek województwa pomorskiego, puchar  Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu wręczył p. Krzysztof Pałkowski zastępca dyrektora, a kartę upominkową ufundowaną przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku wręczył p. Jerzy Kreft naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr.
Laureatem I miejsca została wieś Stara Kościelnica z gminy Miłoradz w powiecie malborskim.
Nagrodę finansową w wysokości 30 000 zł i dyplom wręczył p. Mieczysław Struk marszałek województwa pomorskiego, puchar  Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu wręczył p. Krzysztof Pałkowski zastępca dyrektora, a kartę upominkową ufundowaną przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku wręczył p. Jerzy Kreft naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr.
Zgodnie z regulaminem, laureat I miejsca zobowiązany jest do umieszczenia w centralnym miejscu wsi tablicy informującej o uzyskanym czołowym miejscu w konkursie przekazanej przez Województwo Pomorskie.

W kategorii „zagroda” komisja konkursowa zgodnie z regulaminem brała pod uwagę: stan techniczny, sanitarny, ład i porządek posesji oraz jej wpływ na środowisko przyrodnicze, pielęgnowanie tradycji przez harmonijne wpisanie zabudowy w otaczający krajobraz i dbanie o rodzime gatunki roślin.
W kategorii „zagroda” przyznano 3 wyróżnienia i 3 nagrody.

Wyróżniono zagrody należące do:

  • państwa Joanny i Leszka Korzeniewskich z Ciecholew w gminie Konarzyny w powiecie chojnickim,
  • państwa Aleksandry i Mariusza Reksa z Kamionki w gminie Malbork w powiecie malborskim,
  • państwa Mirosławy i Wojciecha Ellwart z Miłoszewa w gminie Linia w powiecie wejherowskim.

Wyróżnionym zagrodom Mieczysław Struk marszałek województwa pomorskiego wręczył  nagrody finansowe w wysokości 1 000 zł i dyplomy, a puchary Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego wręczył p. Krzysztof Pałkowski zastępca dyrektora.
Laureatem III miejsca została zagroda państwa Joanny i Krzysztofa Krajewskich z Narków w gminie Subkowy w powiecie tczewskim.
Nagrodę finansową w wysokości 3 000 zł i dyplom wręczył p. Mieczysław Struk marszałek województwa pomorskiego, puchar  Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu wręczył p. Krzysztof Pałkowski zastępca dyrektora, kartę upominkową ufundowaną przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku wręczył p. Jerzy Kreft naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr, a nagrodę Związku Gmin Pomorskich wręczył p. Błażej Konkol prezes.
Laureatem II miejsca została zagroda państwa Joanny i Marka Mielewczyk z Czarnówka w gminie Nowa Wieś Lęborska w powiecie lęborskim.
Nagrodę finansową w wysokości 4 000 zł i dyplom wręczył p. Mieczysław Struk marszałek województwa pomorskiego, puchar  Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu wręczył p. Krzysztof Pałkowski zastępca dyrektora, kartę upominkową ufundowaną przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku wręczył p. Jerzy Kreft naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr, a nagrodę Związku Gmin Pomorskich wręczył p. Błażej Konkol prezes.
Laureatem I miejsca została zagroda państwa Teresy i Józefa Stolc z Kiełpina w gminie Kartuzy w powiecie kartuskim.
Nagrodę finansową w wysokości 5 000 zł i dyplom wręczył p. Mieczysław Struk marszałek województwa pomorskiego, puchar Wojewody Pomorskiego wręczył dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego p. dr Władysław Ryszard Sulęta, puchar Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu wręczył p. Krzysztof Pałkowski zastępca dyrektora, kartę upominkową ufundowaną przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku wręczył p. Jerzy Kreft naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr,  nagrodę Pomorskiej Izby Rolniczej wręczył członek zarządu p. Lech Kolaska, a nagrodę Związku Gmin Pomorskich wręczył p. Błażej Konkol prezes.

Nagrody finansowe w konkursie „Piękna Wieś Pomorska 2016” w kategorii Wieś zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa Pomorskiego. Nagrody finansowe w kategorii Zagroda pochodzą ze środków Schematu II Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Finałową galę uświetniły występy dziecięcej sekcji teatralnej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłoradzu oraz Dziecięcy Zespół Kaszubski Niezabôtczi z Jasienia w gminie Czarna Dąbrówka.
Poczęstunek na bazie produktów lokalnych i potraw tradycyjnych dla wszystkich uczestników gali galę przygotowało Stowarzyszenie „Kaszubianki” z Kamienicy Szlacheckiej.
Fundatorami nagród byli: Województwo Pomorskie, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowe w Gdańsku, Pomorska Izba Rolnicza i Związek Gmin Pomorskich.
Finalistom 23 edycji konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2016” serdecznie gratulujemy, a wszystkim fundatorom nagród, w imieniu nagrodzonych, bardzo dziękujemy.

Ilość wyświetleń artykułu: 3976