Doradztwo

Ekonomika


Technologia


Rozwój Obszarów Wiejskich

  • Grupy Producenckie

– Tworzenie grup producenckich w okresie programowania 2014-2020

Grupy producentów rolnych w województwie pomorskim

– Nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

– Grupy producentów rolnych ważnym elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

  • Turystyka Wiejska

 – Aspekty prawne

 – Kategoryzacja WBN

  • Produkty tradycyjne i regionalne

– Lista Produktów Tradycyjnych

– Krajowe systemy jakości żywności

– Europejskie systemy jakości żywności

  • Sprzedaż żywności konsumentowi końcowemu

– Sprzedaż bezpośrednia i dostawy bezpośrednie

– Rolniczy handel detaliczny

– Działalność marginalna, lokalna i ograniczona

– Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych

  • Gospodarstwa opiekuńcze

– Gospodarstwa opiekuńcze elementem rolnictwa społecznego

  • Koła Gospodyń Wiejskich

– Historia KGW

– Formalno-prawne aspekty rejestracji kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich


Ochrona środowiska i Ekologia


Stacja kontroli opryskiwaczy


Pasieka w Lubaniu

Kalendarz wydarzeń

Pomoc zdalna

Blog dla Rolnika

Blog dla Rolnika

Nasz miesięcznik

Pomorskie Wieści Rolnicze

SIR

BIOPOMORZE

PROJEKTY

 

Projekt BIOBALT

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka środków ochrony roślin

Gospodarka nawozami

Racjonalna gospodarka nawozami

Ograniczenie emisji CO2

Ograniczenie emisji CO2

Infobox projektowy 1

WFOSiGW wersja kolor

Infobox projektowy 2

Infobox projektowy 1

Infobox projektowy 3

Infobox projektowy 2