XXIII edycja ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”

Inne aktualności:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosił XXIII edycję ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Do udziału zapraszamy osoby fizyczne i prawne – kreatywne, które realizują  ciekawe pomysły, tworzą nowe miejsca pracy. W konkursie promowane będą przedsięwzięcia realizowane na obszarach wiejskich i w miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców, innowacyjne rozwiązania, działania na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, włączenia społecznego, a także aktywizacji lokalnej społeczności.

Uruchomione i zrealizowane przedsięwzięcie zgłaszane do konkursu powinno mieścić się  w okresie od 1 lipca 2021 r. do 28 lutego 2023 roku.

Do konkursu mogę zgłosić się także podmioty, które działają na rynku od kilku lat ale w danym przedziale czasowym zrealizowały nowe pomysły/projekty w ramach prowadzonej dotychczas działalności.


Zgłoszenia należy wysyłać do
15 kwietnia 2023 roku

Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesłać na adres organizatora zgodnie z  §6 ust. 7 Regulaminu Konkursu lub na adres:

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3
83-422 Nowy Barkoczyn

z dopiskiem: Konkurs „Sposób na Sukces”

tel. 58 326-39-00; fax 58 309-09-45

Osoba do kontaktu ze strony PODR w Lubaniu:
Weronika Lepak – Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
e-mail:
w.lepak@podr.pl , tel.: 797-010-672

Szczegółowe informacje o konkursie oraz dokumenty do pobrania są na stronie CDR w Brwinowie:https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces

Konferencja: “Produkcja metodami ekologicznymi a możliwość ubiegania się o płatności ekologiczne”

Skip to content