Warsztaty edukacyjno-kulinarne „Efektywne wykorzystanie w lokalnej turystyce i gastronomii potencjału hodowlanego ras rodzimych”

Inne aktualności:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, w partnerstwie z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, zapraszają do udziału w jednodniowych warsztatach edukacyjno-kulinarnych „Efektywne wykorzystanie w lokalnej turystyce i gastronomii potencjału hodowlanego ras rodzimych”, realizowane w ramach II etapu operacji pn. „Z rasami rodzimymi szlakiem Wisły od gór do morza”.

Termin: 02.02.2023 r– Winne Grono; Mikołaja Kopernika 17a, 80-208 Gdańsk; woj. pomorskie

W programie wydarzenia m.in. :

  • Prezentacja ras rodzimych zwierząt gospodarskich, w tym przedstawienie walorów surowca od nich pochodzącego  z możliwością zastosowania w gastronomii i przetwórstwie.
  • Przedstawienie zalet krótkiego łańcucha dostaw: hodowca – gastronom – konsument w oparciu o lokalny potencjał surowcowy rodzimych ras. Uwzględnienie lokalnej tradycji kulinarnej, jako aspektu spójnego z przedmiotem warsztatów, jakim są rodzime rasy.
  • Część praktyczna pn. „Efektywne wykorzystanie lokalnych ras rodzimych w ofercie turystyczno – gastronomicznej regionu” –  poprowadzona przez eksperta kulinarnego.

W celu zgłoszenia się na warsztaty prosimy o kontakt w godzinach od 8:00 do 14:00:

Paweł Radomski, tel. 666 081 341; e-mail: pawel.radomski@iz.edu.pl

Piotr Moskała, tel. 666 081 118; e-mail: piotr.moskala@iz.edu.pl

Do udziału zapraszamy: rolników, przedsiębiorców, przedstawicielki/li kół gospodyń wiejskich, gastronomi, stowarzyszeń, jednostek samorządowych oraz nauki.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Więcej informacji na stronie: https://iz.edu.pl/ogloszenia/zaproszenie-do-udzialu-w-warsztatach-efektywne-wykorzystanie-w-lokalnej-turystyce-i-gastronomii-potencjalu-hodowlanego-ras-rodzimych-2/

Skip to content