VII Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie

Inne aktualności:

W dniach 24-25 listopada 2022 r. Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu organizuje “VII Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie”.
W ramach Forum zaplanowano przeprowadzenie konkursu pn. “Najciekawsze innowacyjne rozwiązania w rolnictwie”.
Celem konkursu jest promowanie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich oraz innowacyjnych technik i technologii, które mogą być wykorzystane w celu efektywniejszego zarządzania gospodarstwem rolnym.
Konkurs jest zachętą dla producentów do wdrażania nowych rozwiązań w produkcji rolnej.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie projektów/produktów/rozwiązań do ww. konkursu.

Zgłoszenie do udziału w konkursie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/1FOlUM7vBpXtIg3ZjIXXoeptgTt8zQabE9WPd0-QIWhg/viewform?edit_requested=true

Zgłoszenia projektów konkursowych należy przesłać do dnia 31 października 2022r.

W załączeniu przesyłamy pismo wraz z programem i regulaminem konkursu.

Osoba do kontaktu:
Mateusz Sękowski, tel. 48 365 69 39, e-mail: m.sekowski@cdr.gov.pl
Monika Mrożek, tel. 48 365 69 35, e-mail: m.mrozek@cdr.gov.pl

Do pobrania:

Regulamin

Program

Bezpłatne szkolenia: “Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt”

Nabór na szkolenie: Szkolenie dla kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt

Skip to content